Servicii ADA VOICE asociate interconectării și tarifele aferente:

Nr. crt. Descriere Serviciu Tarif (EUR fara TVA) Tip taxare
1 Configurare partener în punct de acces (PoA) 578 euro/PoA Tariful include instalarea primului port în comutator și conectarea primei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii
2 Reconfigurare partener în punct de acces (PoA) 565 euro/PoA Tariful include reconfigurarea unui port în comutator și reconfigurarea unei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii
3 Desființare partener din punct de acces (PoA) 175 euro/PoA Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în comutator și a tuturor legăturilor de interconectare existente în PoA
4 Instalare port în comutator 285 euro/port Tarife aplicabile începând cu al doilea port în comutator, indiferent de capacitatea portului
5 Reconfigurare port în comutator 255 euro/port
6 Dezinstalare port din comutator 97 euro/port Tarif aplicabil în cazul dezinstalării portului, cu menținere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea portului
7 Chirie lunară port de 2 Mbps 39 euro/port de 2 Mbps/lună
8 Chirie lunară port STM1 333 euro/port STM1/lună
9 Reconfigurare (reorientare) a legăturilor de interconectare fără modificarea segmentului legăturii de interconectare dintre Operator și punctul de interconectare (PoI) 411 euro Tarif aplicabil pentru primul circuit E1 din legăturile de interconectare reorientate
91 euro/E1 Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite E1 rămase din legăturile de interconectare reorientate
10 Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni 17,8 euro/oră Tariful final se calculează pe bază de deviz, aplicând tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabilă doar în situația interconectării la sediul Beneficiarului, în cazul configurării bidirecționale a legăturii de interconectare
11 Conectarea legăturii de interconectare 96 euro/legătură Tarife aplicabile începând cu a doua legătură de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia
12 Reconfigurarea legăturii de interconectare 90 euro/legătură
13 Desființarea legăturii de interconectare 68 euro/legătură Tarif aplicabil în cazul de desființării unei legături de interconectare, cu menținere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legăturii de interconectare
14 Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare la distanță (în spațiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) 164 euro/legătură de 2 Mbps Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 2 Mbps de maxim 50 de km
15 Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare în spațiul operatorului, în camera de tragere 21,7 euro/legătură de 2 Mbps/lună
16 Chirie lunară legătură de interconectare 2 Mbps, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) 0,8 euro/legătură de 2 Mbps/lună
17 Chirie lunară  legătură de interconectare de STM1, interconectare în spațiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) 6084 euro/legătură STM1/lună Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de STM1 de maxim 50 de km
18 Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în spațiul Operatorului, în camera de tragere 209 euro/legătură STM1/lună
19 Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) 1 euro/legătură STM1/lună
20 Rezervare capacitate comandată în avans 200 euro/comandă Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma plătită de Beneficiar pentru rezervarea capacității comandate în avans se va deduce din tarifele de instalare a capacității. Serviciu aplicabil atunci când între operatori există înțelegeri prealabile de prognozare a capacităților de interconectare, cu excepția celor care realizează interconectarea inițială
21 Comandă neprognozată, de creștere a capacității 407 euro/comandă Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii și a numărului de fluxuri, atunci când este solicitată modificarea față de prognoză. Tarifele se aplică atunci când între operatori există înțelegeri prealabile de prognozare a capacităților de interconectare, cu excepția celor care realizează interconectarea inițială. Tarifele includ și implementarea comenzii neprognozate
22 Comandă neprognozată, de reducere a capacității 197 euro/comandă
23 Reconectarea serviciului suspendat anterior 186 euro/serviciu suspendat Se aplică atunci când se repune în funcțiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale dintre părți
24 Tarif modificare RN 50 Euro/RN